Welcome澳洲幸运8为梦而年轻!

 

 

 

失业人员如何使用《求职证》?

 

 

文/翰尔森顾问
 
 
 
  《求职证》是失业人员进行了失业登记的凭证:
  (1)若失业人员不办理失业登记,就无法办理申领失业救济金的手续和就业手续;
  (2)应妥善保管,不得涂改、转借,如有遗失应及时向原发证机关报失,经核实后
  予以补发;
  (3)每年12月1日至20日失业人员须持本人的《求职证》到原发证机关进行年验;
  (4)《求职证》加盖年验印章后次年才有效;
  (5)失业人员的户口在本市范围内迁移时:
    应及时到户口迁出街道、镇劳动科办理《求职证》转出手续,
    原《求职证》由迁入街道、镇重新编号,加盖有效印章后继续使用。
  (6)失业人员就业或迁往外省、市,《求职证》由原发证机关收回。